• Kredyty Frankowe – Zakończ problem spłaty Swojego kredytu

  • Rozwód – Nowy etap w rodzinnych relacjach

  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – większa emerytura nawet o 600 zł

Grzegorz Puszkarski - Adwokat Partner Zarządzający Kancelarią

Urodzony dnia 4 lutego 1977 r. w Nałęczowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, złożył egzamin sędziowski w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie z wynikiem dobrym, wpisany na listę adwokatów i listę radców prawnych – aktualnie wykonuje zawód adwokata. Doświadczenie zawodowe nabywał już w czasie studiów prawniczych aktywnie uczestnicząc w pracach Koła Naukowego Prawników UMCS a także w Akademickiej Poradni Prawnej przy UMCS.  Po ukończeniu studiów i w czasie odbywania aplikacji sądowej  w latach 2001 – 2008 pracował w Kancelarii Radcowskiej w Lublinie, zdobywając doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, spółek oraz skutecznego prowadzenia windykacji należności. Od 2002 roku aktywny przedsiębiorca.
Z zamiłowania golfista, wieloletni Prezes Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego, Członek Komisji Statutowo Programowej Polskiego Związku Golfa, od 22 kwietnia 2010 r. do chwili obecnej  – Wiceprezes ds. prawnych i sędziowskich Polskiego Związku Golfa .
Od 2014 roku Prezes Fundacji Partnerstwa i Odpowiedzialnego Rozwoju.

Od 1 stycznia 2020 r. pełni funkcje arbitra Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w kadencji 2020-2023
 
Zespół Kancelarii Prawniczej Grzegorz Puszkarski Sp. J. tworzą wykwalifikowani Adwokaci, Radcy Prawni i Aplikanci współpracujący z Kancelarią. Nasi pracownicy są reprezentantami najwyższej wiedzy prawnej zdobytej przez lata praktyki zawodowej w znanych i powszechnie uznawanych za renomowane instytucjach oraz edukacji na renomowanych Uniwersytetach.

Gwarancję wysokiego poziomu świadczonych przez Nas usług stanowi doświadczenie pracowników, nieustający proces podnoszenia ich kwalifikacji oraz wprowadzone nowoczesne standardy etyczne Kancelarii. To dzięki nim masz pewność, że Twoja sprawa zostanie potraktowana profesjonalnie, od początku do końca prowadzona będzie przez Eksperta w danej dziedzinie prawa, indywidualnie przydzielonego do Twej dyspozycji.
Nasz zespół za cel stawia sobie Państwa satysfakcję, dlatego też, uważamy, że kluczem do niej jest profesjonalne, rzetelne, a przede wszystkim indywidualne podejście do każdego Państwa problemu w życiu zawodowym i prywatnym.