• Kredyty Frankowe – Zakończ problem spłaty Swojego kredytu

  • Rozwód – Nowy etap w rodzinnych relacjach

  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – większa emerytura nawet o 600 zł

Jeżeli otrzymałeś decyzje odmowną możesz wnieść odwołanie Zus. Jest to zaskarżenie decyzji. Wnosi się je do Sądu za pośrednictwem jednostki ZUS. Odwołanie Zus jest wolne od opłat zasiedzenie Lubartów. Musi jednak spełniać wymogi pisma procesowego. Odwołanie Zus winno zawierać zakres zaskarżenia. W jego treści można wnosić o uchylenie, lub zmianę zaskarżonej decyzji. Najważniejszym elementem są wnioski dowodowe dopłata do odszkodowania. Odpowiednie wnioski dowodowe spowodują, że Sąd uwzględni odwołanie Zus.