• Kredyty Frankowe – Zakończ problem spłaty Swojego kredytu

  • Rozwód – Nowy etap w rodzinnych relacjach

  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – większa emerytura nawet o 600 zł

Jeżeli chcesz mieć większa emerytura Lubartów musisz wykonać następujące kroki. Po pierwsze musisz wstąpić do ZUS z wnioskiem. Musisz wykazać, że pracowałeś co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych. Wykaz prac w szczególnych warunkach został wymieniony większa emerytura Lubatów dopłata do odszkodowania. Zus po rozpoznaniu wniosku wyda decyzje, w której przyzna Ci prawo do rekompensaty. Zus może również odmówić Ci prawa do rekompensaty obsługa prawna przedsiębiorców. Jeżeli otrzymasz decyzję odmowną większa emerytura Lubartów pozostaje Sąd. Sprawy rozpoznają wydziały pracy i ubezpieczeń społecznych. Sąd ustala w toku postępowania ustala czy spełniasz warunki rekompensata za pracę w warunkach szczególnych. Na końcu wydawane jest orzeczenie, w którym ustalana jest większa emerytura Lubartów.