• Kredyty Frankowe – Zakończ problem spłaty Swojego kredytu

  • Rozwód – Nowy etap w rodzinnych relacjach

  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – większa emerytura nawet o 600 zł

Kancelaria Prawnicza Grzegorz Puszkarski Spółka Jawna świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych. Dochodzimy roszczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobistych. Zajmujemy się prowadzeniem spraw związanych z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami w gospodarstwach rolnych, błędami medycznymi oraz różnego rodzaju zdarzeniami losowymi powodującymi odpowiedzialność ubezpieczeniową. Oczywiście w tego typu sprawach możesz skorzystać z usług wielu różnego rodzaju firm zajmujących się dochodzeniem odszkodowań. Musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że głównym wyznacznikiem działalności takich firm jest wyłącznie szybkie zawarcie ugody z ubezpieczycielem i uzyskanie tak zwanego "odsypu" stanowiącego procentową część wypłaconego świadczenia. W przeciwieństwie do firm zajmujących się masowym dochodzeniem odszkodowań do każdej ze spraw podchodzimy indywidualnie. Dochowując zasad etyki zawodowej kierujemy się wyłącznie szeroko pojętym dobrem naszego klienta. W sprawach odszkodowawczych nie zawsze najkorzystniejszym rozwiązaniem jest otrzymanie od ubezpieczyciela jednorazowego świadczenia z jednoczesnym zrzeczeniem się pozostałych roszczeń. Takie rozwiązania często proponują firmy odszkodowawcze, gdyż im większe świadczenie tym większy dla nich zysk. My natomiast skupiamy się przede wszystkim na potrzebach naszych klientów w celu wypracowania rozwiązań uwzględniających ich potrzeby oraz sytuacje życiową.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z:

    1. wypadkami komunikacyjnymi;
    2. wypadkami w gospodarstwach rolnych;
    3. błędami medycznymi.

Jeżeli zamierzasz dochodzić roszczeń związanych z wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem w gospodarstwie rolnym, lub roszczeń związanych z błędami medycznymi skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie. Przeanalizujemy szczegółowo twoją sprawę i poinformujemy Cię o przysługujących Ci roszczeniach. Zajmiemy się również w Twoim imieniu zgłoszeniem szkody oraz zapewnimy Ci ewentualną pomoc na etapie postępowania sądowego.