• Kredyty Frankowe – Zakończ problem spłaty Swojego kredytu

  • Rozwód – Nowy etap w rodzinnych relacjach

  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – większa emerytura nawet o 600 zł

W ramach naszej działalności specjalizujemy się również w tzw. sprawach ZUS-owskich, związanych głównie z uzyskaniem prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w  warunkach szczególnych, emerytury pomostowej oraz sprawach związanych z uzyskaniem rekompensaty z tytuły pracy w warunkach szczególnych.

Jeżeli zatem zamierzasz ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, lub rekompensatę, bądź ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy w tym zakresie, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy. Zespół prawników przeanalizuje Twoją sprawę i ustali, czy spełniasz warunki określone w ustawie. Jeżeli nie posiadasz wymaganych dokumentów a Twój zakład pracy nie istnieje - nie przejmuj się. Pomożemy ustalić Ci w jakich archiwach znajduje się Twoja dokumentacja. Zajmiemy się również przygotowaniem wniosku o przyznanie emerytury lub rekompensaty.

Wyższa emerytura nawet o 500,00 zł

Jeżeli pracowałeś w warunkach szczególnych i nie skorzystałeś z przysługującego Ci uprawnienia do otrzymania emerytury w obniżonym wieku emerytalnym i ubiegasz się o nią dopiero po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego możesz domagać się powiększenia swojej emerytury o tzw. rekompensatę za pracę w warunkach szczególnych. Musisz jedynie wykazać, że przez 15 lat wykonywałeś pracę w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze. Rekompensata może zwiększyć wysokość Twojej emerytury nawet o kwotę 500,00 zł miesięcznie. W ciągu roku możesz zatem zasilić swój budżet dodatkową kwotą 6.000,00 zł.  

Decyzja odmowna nie przekreśla Twojego prawa do emerytury, lub rekompensaty - masz JEDEN MIESIĄC na odwołanie.

Decyzja odmowna
...Zakład Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu wniosku ... odmawia prawa do emerytury ... z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

...Zakład Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu wniosku ... odmawia prawa do rekompensaty ... z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

Jeżeli zdaniem ZUS pomimo wielu lat ciężkiej pracy nie spełniasz wszystkich przesłanek do otrzymania emerytury lub rekompensaty, pozostaje Ci droga postępowania sądowego. W takiej sytuacji koniecznym jest zaskarżenie decyzji odmownej. W tym celu konieczne jest wniesienie odwołania w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej decyzji. Niemniej jednak samo wniesienie odwołania nie jest gwarantem sukcesu. Sprawy ZUS-owskie jak wszystkie sprawy sądowe wymagają przeprowadzenia odpowiedniego postępowania dowodowego. Dlatego też niezwykle ważnym jest zawarcie w odwołaniu odpowiednich wniosków dowodowych, które w toku tego postępowania pozwolą ustalić, czy przysługuje Ci prawo do emerytury, lub rekompensaty.

Dlatego jeżeli chcesz toczyć sądowy spór o prawo do emerytury, lub rekompensaty uniknij zbędnego ryzyka i niepotrzebnego stresu. Powierz swoją sprawę profesjonalistom. Przygotujemy i złożymy w Twoim imieniu odwołanie oraz będziemy reprezentować Cię na sali sądowej. Zajmiemy się przygotowaniem odpowiednich wniosków dowodowych oraz będziemy czuwać nad przebiegiem postępowania dowodowego, które w tego typu sprawach często bywa dość zawiłe i skomplikowane. W przypadku wcześniejszych emerytur z tytułu pracy w warunkach szczególnych, emerytur pomostowych oraz rekompensat nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego stanowiska wpisanego w świadectwie pracy, tylko rzeczywisty charakter wykonywanej pracy. Kluczowymi dowodami w tych sprawach pozostają zeznania świadków.
 
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o prowadzonych przez Nas sprawach, zapraszamy do zakładki wygrane sprawy. Sukcesy naszych Klientów pozwolą Ci się przekonać, że z ZUS-em można wygrać oraz, że warto skorzystać z naszych usług.