• Kredyty Frankowe – Zakończ problem spłaty Swojego kredytu

  • Rozwód – Nowy etap w rodzinnych relacjach

  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – większa emerytura nawet o 600 zł

Mieszkaniec powiatu lubartowskiego wygrał walkę Zusem o prawo do  wcześniejszej emerytury za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.Pan Stanisław pracował Zakładach Wytwórczych Magnetofonów Unitra Lubartów przez 18 lat. Przez cały okres zatrudnienia do jego obowiązków należało lutowanie podzespołów elektronicznych stopem cyny i ołowiu. Przez cały dzień pracy narażony był na wdychanie chemicznych oparów wydzielających się w procesie lutowania. Pan Stanisław wystąpił do ZUSu o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych


Jednak Zus prawa do emerytury odmówił nie uznając pracy za pracę w warunkach szkodliwych. Zdaniem ZUS nazwa stanowiska wskazana w świadectwie pracy nie była tożsama z nazwą stanowiska wskazaną w rozporządzeniu  Rady Ministrów określającym rodzaj pracy za pracę w warunkach szkodliwych. Chodziło bowiem o to, iż Pan Stanisław pracował na stanowisku monter układów elektronicznych oraz lutowanie, natomiast w rozporządzeniu nazwa brzmiała lutowacz.

Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z dnia 30 grudnia 2015r. przyznał Panu Stanisławowi  prawo do emerytury za pracę w warunkach szczególnych.

Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa dla oceny czy pracownik pracował w szczególnych warunkach nie ma znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska tylko rodzaj powierzonej mu pracy mówi adwokat Grzegorz Puszkarski pełnomocnik Pana Stanisława.

W postępowaniu sądowym wykonywanie pracy w warunkach szczególnych można udowadniać wszelkimi środkami dowodowymi przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Najczęściej są to zeznania świadków, którzy potwierdzą rodzaj faktycznie wykonywanej pracy.

Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z dnia 30 grudnia 2015r. zaliczył  okres pracy w Unitrze do pracy w warunkach szczególnych i przyznał Panu Stanisławowi  prawo do wcześniejszej emerytury za pracę w warunkach szczególnych.

Podstawę ubiegania się o prawo do wcześniejszej emerytury stanowią przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998r.  O prawo do wcześniejszej emerytury mogą ubiegać się osoby, które :ukończyły 60 lat dla mężczyzn, 55 lat dla kobiet, posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszą 25 lat naliczony do dnia 31 grudnia 1998r. oraz przepracowały w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze 15 lat w stałym wymiarze czasu pracy.

Na przestrzeni lat siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w  Lubartowie prosperowały duże zakłady przemysłowe, w których praca należała często do pracy w warunkach szczególnych. Stąd też w naszym rejonie zamieszkuje wiele osób uprawnionych do takich emerytur.- wskazuje mecenas Grzegorz Puszkarski.

Wyrok jeszcze nie jest prawomocny. ZUS może złożyć apelację, Jednak jeśli wyrok się uprawomocni Zus będzie musiał wypłacić jednorazowo emeryturę za kilkanaście miesięcy tj. od grudnia 2014r.