• Kredyty Frankowe – Zakończ problem spłaty Swojego kredytu

  • Rozwód – Nowy etap w rodzinnych relacjach

  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – większa emerytura nawet o 600 zł

Pani Ewa prowadzi aptekę w powiecie lubartowskim. Przez ponad 2 lata dokonywała zakupu leków w jednej hurtowni farmaceutycznej. Każdego  miesiąca zakupywała leki w tej samej  hurtowni za kwotę ok. 60 tys. Hurtownia przyznała jej rabat w wysokości 8,5 %, dzięki czemu Pani Ewa mogła sprzedawać leki w swojej aptece po niskich cenach ku zadowoleniu swoich klientów głównie mieszkańców wsi.

  Pani Ewa za leki w hurtowni zawsze płaciła jednak z niewielkimi opóźnieniami. Jednak opóźnienia były akceptowane przez hurtownię, która nie naliczała przez cały okres współpracy odsetek. Pani Ewa została również zaproszona przez Hurtownię do przystąpienia do sieci aptek zakładanej przez hurtownię. Celem Hurtowni było jak najsilniejsze związanie aptekarki z Hurtownią oraz zwiększenie zakupów przez aptekarkę w Hurtowni. Aptekarka odmówiła przystąpienia do sieci aptek. Odmowa nie spotkała się z aprobatą Hurtowni, która postanowiła ukarać aptekarkę.  Pani Ewa została zablokowana w możliwości dokonywania zakupów w Hurtowni. Wkrótce otrzymała wezwanie do zapłaty odsetek od wszystkich faktur zapłaconych po terminie przez okres ponad dwóch lat- łącznie  kilkanaście tysięcy złotych. Następnie hurtownia naliczyła kary umowne za ich zdaniem niezrealizowany obrót - łącznie ok trzydziestu tysięcy, a ponadto Hurtownia cofnęła udzielone przez okres całej współpracy rabaty- łącznie ponad 23 tys. złotych.

I tak oto po zakończeniu współpracy z Hurtownią aptekarka została obciążona przez Hurtownię kwotą prawie 80 tys. zł. Hurtownia skierowała sprawy do Sądu.

Dla Pani Ewy kwoty jakimi została obciążona przez Hurtownię stanowiły  olbrzymie pieniądze, nie była w stanie ich zapłacić więc złożyła odwołania od wydanych przez sąd nakazów zapłaty.

Pełnomocnik aptekarki adwokat Grzegorz Puszkarski argumentował, iż działanie Hurtowni stanowi działanie sprzeczne z zasadami  współżycia społecznego. Cofnięcie rabatów udzielonych dwa lata wcześniej w sytuacji gdy leki zostały sprzedane po  niskich cenach prowadzi do pokrzywdzenia aptekarki.

Sąd Rejonowy w Łomży w wyroku z dnia 20 października 2015r. oddalił pozew Hurtowni o kwotę 23 tys. z tytułu cofniętych rabatów w całości oraz obciążył ja kosztami procesu. Sąd uznał, iż praktyki Hurtowni polegające na cofnięciu rabatów kilka miesięcy po zakończeniu współpracy są nieuczciwe i godzą w dobre obyczaje kupieckie.

Hurtownia jeśli chciała skorzystać z prawa cofnięcia rabatów powinna to uczynić niezwłocznie w kolejnym okresie rozliczeniowym. Natomiast cofniecie rabatów po zakończeniu współpracy było formą sankcji za niekontynuowanie współpracy a tym samym niesłuszne.

Zdaniem Sądu zastrzeżenie możliwości zwrotu rabatów było przejawem pozycji dominującej w relacjach gospodarczych pomiędzy Hurtownią a aptekarką.

Wyrok nie jest prawomocny. Hurtownia może złożyć apelację.

Sprawa o kary umowne i odsetki jest jeszcze w toku.