• Kredyty Frankowe – Zakończ problem spłaty Swojego kredytu

  • Rozwód – Nowy etap w rodzinnych relacjach

  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – większa emerytura nawet o 600 zł

Pan Wiesław ubiegał się w Zus o dodatek do emerytury  w postaci rekompensaty z tytuły pracy w warunkach szczególnych za pracę w Zakładach Wytwórczych Magnetofonów UNITRA w Lubartowie oraz  Lubelskiej Hucie Szkła.Praca w Zakładach Magnetofonów UNITRA w Lubartowie była bardzo ciężka i związana z koniecznością wdychania oparów z nafty. Podczas obróbki dochodziło do wyładowań elektrycznych. Również praca w hucie szkła odbywała się w szkodliwych i uciążliwych warunkach- na hali panowała wysoka temperatura, hałas, zapylenie. Praca wymagała zachowania szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa.

Pan Wiesław po ukończeniu 60 lat starał się o prawo do wcześniejszej emerytury za pracę w warunkach szczególnych, jednak z uwagi na to, iż nie posiadał 15 letniego stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na dzień 31 grudnia 1998r. nie uzyskał prawa do emerytury wcześniejszej.

Po ukończeniu 65 roku życia  nabył uprawnienie emerytalne na zasadach ogólnych i domagał się powiększenia emerytury o tzw. rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych. ZUS odmówił prawa do dodatku z tytuły rekompensaty, gdyż ponownie uznał, że wnioskodawca nie udowodnił 15 letniego stażu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

Wnioskodawca skierował odwołanie od decyzji ZUS do sądu.

Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok w którym zmienił decyzję ZUS i przyznał prawo do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych.

Pełnomocnik Wnioskodawcy – adwokat Grzegorz Puszkarski

 Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych,  rekompensata przysługuje osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r., jeżeli przed 1 stycznia 2009r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy emerytalnej. Prawo do rekompensaty przysługuje jednak tylko tym osobom, które nie skorzystały z emerytury w obniżonym wieku i ubiegają się o nią dopiero po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Zatem osoby, które już mają ustalone prawo do świadczeń przed ukończeniem wieku emerytalnego, nie mogą ubiegać się o rekompensatę.

Jeśli chodzi o dowody potwierdzające wykonywanie pracy w warunkach szczególnych – są takie same jak w przypadku spraw o prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych tj. świadectwo pracy lub zeznania świadków.

Wiele osób po 2008 r. utraciło możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Muszą pracować do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jeżeli natomiast wykażą dokumentami w postaci świadectwa pracy lub zeznaniami świadków, że przez 15 lat wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinny otrzymać tzw. dodatek do emerytury w postaci rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych. Pan Wiesław dzięki wygranej otrzymał wyższą emeryturę    aż 600,00 zł miesięcznie.
 
Na przestrzeni lat siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w Polsce prosperowały duże zakłady przemysłowe, w których praca należała często do pracy w warunkach szczególnych. Stąd też  jest   wiele osób uprawnionych do takich rekompensat, jednak nie wszyscy maja świadomość przysługujących im praw  - wskazuje adwokat  Grzegorz Puszkarski.