• Kredyty Frankowe – Zakończ problem spłaty Swojego kredytu

  • Rozwód – Nowy etap w rodzinnych relacjach

  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – większa emerytura nawet o 600 zł

Pan Marian mieszkaniec powiatu lubartowskiego ubiegał się  w ZUS  o dodatek do emerytury  w postaci rekompensaty z tytuły pracy w warunkach szczególnych za pracę w Garbarni.

Pan Marian przez ponad 16 lat pracował w garbarni jako garbarz, brygadzista i operator suszarni, zajmował się przygotowywaniem kleju do skór i przy klejeniu skór.


Praca była bardzo ciężka, były opary środków chemicznych, był rakotwórczy chrom, bo chromem garbowało się skóry, były różnego rodzaju kwasy, wysoka temperatura na hali, był hałas i szum. Cały dzień pracowało się w gumowych butach i gumowym fartuchu.

Wcześniej Pan Marian po ukończeniu 60 lat starł się o prawo do wcześniejszej emerytury za pracę w warunkach szczególnych jednak z uwagi na to, iż nie posiadał 25 lat okresu składkowego na dzień 31 grudnia 1998r. Nie uzyskał prawa do emerytury wcześniejszej.

Po ukończeniu 65 roku życia Pan Marian nabył uprawnienie emerytalne na zasadach ogólnych i domagał się powiększenia emerytury o tzw. rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych. Zus prawa do dodatku z tytuły rekompensaty odmówił, gdyż uznał, iż przedstawione przez Pana Mariana świadectwo pracy z Garbarni zawiera nieprawidłową  nazwę stanowiska.

Pan Marian skierował odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego w Lublinie na dowód wykonywania pracy w warunkach szczególnych powołał świadków- kolegów z którymi pracował w Garbarni.

Sąd Okręgowy na jednej rozprawie przesłuchał wszystkich świadków i w dniu 5 marca 2018r. wydał wyrok w którym zmienił decyzje ZUS i przyznał prawo do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych. Sąd uznał, że zeznania świadków potwierdziły, że wykonywana przez Pana Mariana praca była wykonywana w szczególnych warunkach i należy ją zaliczyć do okresu uprawniającego do rekompensaty.

Pełnomocnik Pana Mariana – adwokat Grzegorz Puszkarski

 Zgodnie z art.21 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych,  rekompensata przysługuje osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r., jeżeli przed 1 stycznia 2009r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy emerytalnej. Prawo do rekompensaty przysługuje jednak tylko tym osobom, które nie skorzystały z emerytury w obniżonym wieku i ubiegają się o nią dopiero po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Zatem osoby, które już mają ustalone prawo do świadczeń przed ukończeniem wieku emerytalnego, nie mogą ubiegać się o rekompensatę.

Jeśli chodzi o dowody potwierdzające wykonywanie pracy w warunkach szczególnych – są takie same jak w przypadku spraw o prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych tj. świadectwo pracy lub  zeznania świadków.

Wiele osób po 2008 r. utraciło możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Muszą pracować  do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jeżeli natomiast wykażą dokumentami w postaci świadectwa pracy lub zeznaniami świadków, że przez 15 lat wykonywali pracę  w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinny otrzymać tzw. dodatek do emerytury w postaci rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych. Wysokość rekompensat wynosi od 100 do 400 zł.
 
Na przestrzeni lat siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w  Lubartowie prosperowały duże zakłady przemysłowe, w których praca należała często do pracy w warunkach szczególnych. Stąd też w naszym rejonie zamieszkuje wiele osób uprawnionych do takich rekompensat - wskazuje adwokat  Grzegorz Puszkarski.