• Kredyty Frankowe – Zakończ problem spłaty Swojego kredytu

  • Rozwód – Nowy etap w rodzinnych relacjach

  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – większa emerytura nawet o 600 zł

Pan Tadeusz mieszkaniec powiatu lubartowskiego po skończeniu 60 lat domagał sie wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szkodliwych.Pan Tadeusz przez 18 lat jeździł traktorem w kołku rolniczym. Zus jednak prawa do emerytury nie przyznał, nie uznając pracy kierowcy ciągnika za pracę stałą i wykonywaną w pełnym wymiarze czasu pracy. Zdaniem Zus praca traktorzysty w kółku rolniczym była pracą sezonową, ponieważ w zimie pracy dla traktorzystów w kółku nie było.


Zus także odmawiał zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do 25 lat okresu składkowego i nieskładkowego. Zdaniem Zus wnioskodawca nie mógł pogodzić pracy w gospodarstwie rolnym z nauką w oddalonej 3 km od domu szkole.

Pełnomocnik Pana Tadeusza adwokat Grzegorz Puszkarski powoływał świadków i domagał się uznania pracy w kółku rolniczym za pracę stałą a nie sezonową, bowiem w zimie kierowcy ciągników byli kierowani do pracy przy odśnieżaniu dróg oraz w transporcie. Także praca w gospodarstwie rolnym rodziców powinna zostać zaliczona do okresu składkowego i nieskładkowego, bowiem była ona wykonywana w wymiarze minimum czterech godzin dziennie, a w sezonie żniw nawet po kilkanaście godzin w ciągu doby- mówi adwokat Puszkarski.

W dniu 25 lutego 2016r. po prawie trzech latach batalii Sąd Okręgowy w Lublinie przyznał Panu Tadeuszowi prawo do wcześniejszej emerytury. Sąd nie zgodził się z Zusem, że praca traktorzysty w kółku rolniczym była pracą sezonową. Wyrok jest nieprawomocny. Jeśli wyrok się uprawomocni Zus będzie musiał jednorazowo wypłacić Panu Tadeuszowi emeryturę za okres prawie 3 lat - od dnia jego ukończenia przez niego 60 lat.

Adwokat Grzegorz Puszkarski:

Prawo do wcześniejszej emerytury zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998r.   przysługuje osobom, które :ukończyły 60 lat dla mężczyzn, 55 lat dla kobiet, posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszą 25 lat naliczony do dnia 31 grudnia 1998r. oraz przepracowały w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze 15 lat w stałym wymiarze czasu pracy. Prace na stanowisku kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsiennicowych znajdują sie w wykazie stanowisk zaliczanych do pracy w warunkach szczególnych i podlegają zaliczeniu do okresu pracy w warunkach szczególnych pod warunkiem, że są wykonywane w pełnym wymiarze czaru pracy.