• Kredyty Frankowe – Zakończ problem spłaty Swojego kredytu

  • Rozwód – Nowy etap w rodzinnych relacjach

  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – większa emerytura nawet o 600 zł

Nie jesteśmy jedną z wielu kancelarii zajmujących się ściąganiem długów wynikających z niespłaconych pożyczek oraz zaciągniętych kredytów. Wręcz przeciwnie! Stajemy po stronie słabszych. Świadczymy pomoc prawną osobom zadłużonym. Pomagamy wydostać się ze spirali zadłużenia. Jeżeli chcesz znów godnie żyć, bez ciągłych wezwań do zapłaty, telefonów przypominających o spłacie zadłużenia oraz nieustanej obawy o to, że może u Ciebie zjawić się komornik - Skontaktuj się z nami !!!

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z obsługą wierzytelności kredytowych oraz pożyczkowych. Reprezentujemy konsumentów w sporach z bankami oraz firmami windykacyjnymi, a wiec osoby które mogłoby się wydawać, że stoją na straconej pozycji i są pozbawione jakichkolwiek szans w sądowej batalii z wielkimi bankami, czy firmami windykacyjnymi zatrudniającymi rzesze wysoko wykwalifikowanych prawników.

Każdy dług ma swoją żywotność

Jeżeli tkwisz w przekonaniu, że Twoja sprawa jest nie do rozwiązania przez to że przed laty zawarłeś umowę pożyczki, a jedynym rozwiązaniem według Ciebie jest spłata zaciągniętych zobowiązań, to jesteś w błędzie. Pamiętaj każd dług ma swoją żywotność. Nie inaczej jest w przypadku roszczeń wynikających z umów pożyczkowych i kredytowych. Roszczenia te ulegają przedawnieniu. Co to oznacza dla Ciebie w praktyce? Twój wierzyciel nie może skutecznie dochodzić od Ciebie przedawnionej wierzytelności na drodze postępowania sądowego. Natomiast każda egzekucja komornicza musi być poprzedzona przeprowadzeniem postępowania sądowego i wydaniem prawomocnego orzeczenia. Dlatego jeżeli dług uległ przedawnieniu, Twój wierzyciel pozostaje bez szans na to, żeby ścignąć od Ciebie zaległe należności na drodze postępowania egzekucyjnego. Jednak ustalenie przedawnienia umowy pożyczkowej czy kredytowej nie jest rzeczą łatwą na co wskazuje choćby orzecznictwo sądowe i doktryna prawnicza oraz pojawiające się spory na tle różnego rodzaju zagadnień związanych z przedawnieniem wierzytelności.

Dlatego jeżeli chcesz mieć pewność odnośnie tego czy Twój dług uległ przedawnieniu warto skorzystać z naszej pomocy. Zespół naszych prawników szczegółowo przeanalizuje Twoją sprawę i ustali czy Twój dług uległ przedawnieniu.
 
 
Sprzedaż Twojego długu może  stanowić koniec problemów związanych ze spłatą zadłużenia

Tak można w krótki sposób opisać sprawę naszej Klientki, przeciwko której jeden z Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych skierował na drogę postępowania sądowego pozew o zapłatę 683 tys. zł. W tej sprawie Sąd podzielił nasze stanowisko oraz przedstawioną przez nas argumentacje, że nabywca wierzytelności nie będący bankiem nie może korzystać z uprawnień banku związanych z przerwą biegu przedawnienia. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o tej sprawie zapraszamy do zakładki wygrane sprawy.

Sądowy nakaz zapłaty - masz dwa tygodnie na sprzeciw

Ważną i kluczową kwestią w walce z zadłużeniem jest skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Pamiętaj masz 2 tygodnie na to żeby zaskarżyć otrzymany nakaz zapłaty. Termin ten należy liczyć od dnia jego doręczenia. Przekroczenie tego terminu spowoduje uprawomocnienie się nakazu zapłaty co umożliwi Twojemu wierzycielowi skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty nie zwlekaj skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszej pomocy. Przeanalizujemy Twoją sprawę i zajmiemy się skutecznym wniesieniem sprzeciwu. Pod naporem naszych argumentów wierzyciele niejednokrotnie rezygnują z żądań skierowanych do Klientów. Sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego często kończą się cofnięciem pozwu jeszcze przed pierwszą rozprawą z uwagi na podniesione przez nas zarzuty w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Pamiętaj !!!

Niezwykle ważnym elementem skutecznej walki z zadłużeniem jest konieczność odbioru przesyłek sądowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie doręczeń, niepodjęcie awizowanej przesyłki sądowej w terminie 14 dni powoduje skutek jej doręczenia. Co to oznacza w praktyce? Sukces Twojego wierzyciela.  Nieodebrany przez Ciebie sądowy nakaz zapłaty po upływie tego terminu staje sie prawomocny. Twój wierzyciel może skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Ty natomiast o skierowanej przeciwko Tobie sprawie dowiesz się dopiero w momencie zajęcia Twojego rachunku bankowego lub wynagrodzenia w toku postępowania egzekucyjnego.


Nawet na etapie postępowania egzekucyjnego nie jest za późno na to żeby wydostać się ze spirali zadłużenia

Każde postępowanie egzekucyjne jest prowadzone w oparciu o tytuł wykonawczy. Tytuł ten może stanowić opatrzony klauzulą wykonalności: sądowy nakaz zapłaty, wyrok, bądź funkcjonujący do niedawna bankowy tytuł egzekucyjny. W wielu przypadkach zdarza się jednak, że tytuł wykonawczy pozostaje wadliwy. Uchybień tych jednak nie dostrzeże komornik na etapie postępowania egzekucyjnego. Kontrola tytułu wykonawczego nie należy do kompetencji komornika, którego zadaniem jest wyłącznie przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z wnioskiem Twojego wierzyciela w celu wyegzekwowania należnej dla niego wierzytelności. Nie zrobi też tego za Ciebie działający z urzędu Sąd, którego rola zgodnie z procedurą postępowania cywilnego kończy się na wydaniu klauzuli wykonalności. Jesteś w tym zakresie zdany wyłącznie na siebie, ale niepozbawiony jakichkolwiek uprawnień. Jeżeli wystawiony przeciwko Tobie tytuł wykonawczy jest wadliwy możesz wystąpić na drogę postępowania sądowego z tzw. powództwem przeciwegzekucyjnym, które ma na celu pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Oczywiście użyty powyżej zwrot "jesteś w tym zakresie zdany włącznie na siebie" stanowi jedynie skrót myślowy wskazujący na to, że tylko Ty możesz zainicjować postępowanie w przedmiocie pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. W tego typu sprawach oczywiście również możesz liczyć na naszą pomoc. Przeanalizujemy procedurę poprzedzającą wystawienie przeciwko Tobie tytułu wykonawczego i ocenimy szanse na pozbawienie wykonalności. Przygotujemy w Twoim imieniu także pozew o pozbawienie wykonalności oraz będziemy reprezentować Cię na etapie postępowania sądowego.            

O jakości i skuteczności podejmowanych przez nas działań świadczą nasze sukcesy. Wejdź do zakładki wygrane sprawy i przekonaj się, że warto skorzystać z naszej pomocy.