• Kredyty Frankowe – Zakończ problem spłaty Swojego kredytu

  • Rozwód – Nowy etap w rodzinnych relacjach

  • Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – większa emerytura nawet o 600 zł

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii Prawniczej Grzegorz Puszkarski Spółka Jawna  są sprawy z zakresu prawa rodzinnego, do których należy zaliczyć m. in. sprawy rozwodowe, alimentacyjne, sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej oraz sprawy o podział majątku wspólnego.

Rozwód -  nowy etap w rodzinnych relacjach.
 
Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód wiąże się z zakończeniem pewnego etapu życia każdego z małżonków. Zdarza się, iż wraz z zakończeniem sprawy rozwodowej zniszczone zostają wszelkie więzi rodzinne między byłymi małżonkami i ich dziećmi. Sala sądowa zamienia się w miejsce kłótni i wzajemnych uszczypliwości, po czym byli małżonkowie przestają się nawet do siebie odzywać.


Osoby rozwiedzione dalej pozostają rodzicami. W dalszym ciągu spoczywa na nich obowiązek związany z wychowaniem dzieci. Byli małżonkowie mają prawo do utrzymywania kontaktów z dziećmi oraz uczestniczenia w ważnych wydarzeniach związanych z życiem i dorastaniem ich dzieci. Nieuniknione pozostają zatem spotkania byłych małżonków związane z rodzinnymi wydarzeniami oraz z organizowaniem kontaktów z dziećmi. Dlatego też niezmiernie ważnym i istotnym dla dalszych relacji między byłymi małżonkami i ich dziećmi jest odpowiednie przeprowadzenie sprawy rozwodowej. Prowadząc sprawy rozwodowe nie skupiamy się tylko na treści wyroku jaki ma zapaść w sprawie naszego Klienta. Przede wszystkim ważnym dla nas jest to żeby prowadzone przez nas sprawy nie były zarzewiem sporów i awantur między byłymi małżonkami oraz nie zaogniały istniejących już konfliktów. Skupiamy się na tym żeby przeprowadzić sprawę rozwodową bez niepotrzebnych kłótni miedzy stronami, co pozwoli byłym małżonkom na bezkonfliktowe wychowywanie dzieci oraz znaleźć wspólny język w wzajemnych relacjach.


W naszej kancelarii prowadzeniem spraw rozwodowych zajmuje się adwokat Grzegorz Puszkarski posiadający wieloletnią praktykę oraz bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Adwokat Grzegorz Puszkarski świadczy kompleksową pomoc prawną od pierwszego spotkania z klientem do prawomocnego zakończenia postępowania rozwodowego. Pomoc ta w pierwszej kolejności polega na udziale adwokata Grzegorza Puszkarskiego w negocjacjach między małżonkami dotyczącymi wypracowania przez nich wspólnego stanowiska w zakresie sprawy rozwodowej. W dalszej kolejności pomoc ta obejmuje doradztwo prawne na etapie postępowania sądowego, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentowanie Klienta przed Sądem.
Nasza kancelaria świadczy pomoc w pozostałych sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

  • sprawy o separację;
  • sprawy o alimenty;
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej;
  • sprawy dotyczące ustalenia miejsca pobytu dziecka;
  • sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem;
  • sprawy o podział majątku wspólnego.


Do każdej ze spraw podchodzimy indywidualnie. Nasza skuteczność w sprawach rodzinnych wynika z wieloletniej praktyki. Rozwiązania jakie proponujemy naszym klientom wypracowaliśmy na bazie własnego doświadczenia. Naszym celem nie jest wyłącznie przeprowadzenie i zakończenie postępowania. Nie koncentrujemy się jedynie na aspektach prawnych i proceduralnych danej sprawy. Skupiamy się na problemach i potrzebach naszych Klientów. Nasze sukcesy nie polegają tylko na korzystnych orzeczeniach jakie  zapadają dla naszych Klientów na sali sadowej, ale przede wszystkim na tym, że osoby te i ich rodziny dalej pozostają w przyjaznych relacjach pomimo tego, że do niedawna stali na przeciw siebie i toczyli spory w sprawach rozwodowych czy alimentacyjnych.
Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach z zakresu prawa rodzinnego skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie.